top of page
cover photo to header

פעילות הפגתית לילדי הצוותים הרפואיים במערכת הבריאות בדרום

פארק קרסו למדע, בית יציב וארגון הנוער מנהיגות מדעית

פרטים נוספים

בהתאם לנוהל הפעלת מסגרות לילדי עובדים חיוניים במערכת הבריאות בחירום - יתקיימו בפארק קרסו למדע בבאר-שבע, פעילויות הפגתיות לילדי צוותי הרפואה ועובדי בית החולים סורוקה ולילדי צוותי מערכת הבריאות בדרום.

הפעילות מתקיימות במרחב מוגן של הפארק, לפי הנחיות פיקוד העורף, שהקמפוס מאובטח בשומר, קב״ט, וצוות סיור ביטחון שוטף.
פעילות ההפגה מתקיימת בימים א׳-ה׳ בין השעות 08:00-16:00 וכוללת פעילויות הפוגה מדעיות וחברתיות וארוחת צהרים.

בקשה כלשהי מהציבור?

לטובת הפעילות דרושים מתנדבים ותרומות ציוד ומימון

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page