top of page
cover photo to header

פעילות התנדבותית בקרב ילדים מוגבלים בשכלם וילדים אוטיסטים

?גיבורים קטנים (ע"ר)

פרטים נוספים

קירוב עולמו של האדם הרגיל לעולמו של הילד והאדם המוגבל בשכלו, האוטיסט ומשפחותיהם.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

0526242334

מנהל פרוייקטים

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page