top of page
cover photo to header

פרויקט בית נקי

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

מיזם מקסים: אזרחים מתנדבים לנקות ולהכין את הבית של מפוני הדרום לקראת חזרתם הביתה. מדובר בבתיהם של תושבים שנדרשו לעזוב את ביתם ברגע, השאירו אוכל על השולחן, חלון פתוח, מקררים מלאים. המתנדבים יביאו את הבית למצב נעים, כדי לאפשר למשפחה לא לשוב לתוך אותו רגע טראומטי שקפא בזמן.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

536348990

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page