top of page
cover photo to header

פרויקט Black Saturday - "מכירת" פריטים לתרומות לניצולי הטבח

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

יוזמת Black Saturday הוא אתר שיעלה יום לאחר Black Friday, ב25 בנובמבר, ובו ״ימכרו״ פריטים שנשארו לאחר הטבח של השביעי באוקטובר.

לאחר השבת השחורה נאספו צילומים רבים של ההרס שהשאירו מחבלי החמאס כעדות דוממת לחיים שנלקחו.

הצילומים העוצמתיים ישמשו זכרון לחיים אלה אך בנוסף ״קנייתם״ תשמש כתרומה למשפחות הניצולות.

בלחיצה על רכישת פריט, הגולשים יועברו לעמוד תרומות שם הם יוכלו לבחור את סכום ה״רכישה״ והתרומות יועברו ישירות לקרן Love Supportֿ, קרן אשר מלווה באופן אישי את המשפחות הניצולות ונותנת להם מטריה פיננסית.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page