top of page
cover photo to header

פרחים ואהבה

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

מיזם ההתנדבותי פועל מאז שבת, למטרת שזירת זרי פרחים וגלגלי אבל להלוויות והנצחה, ושינועם לכל רחבי הארץ.

למיזם, שהקימה ליהיא סלפטר, כבר התגייסו עשרות מתנדבות ומתנדבים מכל רחבי הארץ.

לאור מספר ההלוויות החריג קיים ביקוש גדול, ונדרש המשך גיוס כוח אדם ותרומות.

בקשה כלשהי מהציבור?

-

פרטי קשר

טלפון (1)

505231231

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page