top of page
cover photo to header

צוות לוחמי מילואים של סיירת חרוב

IDF

פרטים נוספים

שלום לכולם,אנחנו צוות לוחמי מילואים של סיירת חרוב שמחפש לרכוש ציוד לוחמה הוגן ומתאים כדי שנוכל לבצע את המשימה שלנו על הצד הטוב ביותר.נשמח לכל תרומה שהיא??

כל סכום או ציוד שיישארו ייתרמו ללוחמים נוספים

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page