top of page
cover photo to header

צעירים למען בייביסיטר

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

בני נוער וצעירים מתנדבים לשמור על ילדים שאחד מהוריהם יצא למילואים (או תפקיד ביטחוני אחר).

קישור לאקסל עם רשימת המתנדבים, לפי חלוקה אזורית בארץ:

בקשה כלשהי מהציבור?

-

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page