top of page
cover photo to header

קבוצה שנועדה לעזור למשפחות שיקירהן גויסו

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

קבוצה שנועדה עזור למשפחות שיקירהן גויסו -חשוב שכל המשפחות יקבלו סיוע בכל מקום.
אנחנו מתחילים במצרכים בסיסיים במידה שנזדקק לדברים נוספים נדאג לזה. צרו קשר בטופס

בקשה כלשהי מהציבור?

-

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page