top of page
cover photo to header

קבוצת פייסבוק המחברת בין מתנדבים ולמבקשי סיוע

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

קבוצת פייסבוק המחברת בין מתנדבים ולמבקשי סיוע.
שינוע תרופות ומצרכים, תמיכה נפשית, עזרה עם הכלב, איתור נעדרים, בקשת ציוד וכל מה שיכול לעזור בתקופה שכזו

בקשה כלשהי מהציבור?

-

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page