top of page
cover photo to header

קהילה תומכת לבעלי צרכים מיוחדים

כפר רפאל- קהילת מרפא

פרטים נוספים

כפר רפאל כעמותה ציבורית הממומנת ע"י מנהל מוגבלויות במשרד הרווחה ומתנהלת בפיקוחו

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

086462300

טלפון (1)

קהילת מרפא לאנשים בעלי צרכים מיוחדים

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page