top of page
cover photo to header

קהילת מתנדבים הפועלים מתוך תשוקה לעורר השראה בקרב כלל התלמידים בישראל

?שיעור אחר (ע"ר)

פרטים נוספים

אנחנו פותחים בפני התלמידים מרחב אפשרויות למימוש עצמי, באמצעות רצף מפגשים מגוונים, דוגמה אישית ומעורבות חברתית.

עמותת "ניצוצות-שיעור אחר" מובילה קהילת מתנדבים הפועלים מתוך תשוקה לעורר השראה בקרב כלל התלמידים בישראל.
אנחנו פותחים בפני התלמידים מרחב אפשרויות למימוש עצמי, באמצעות רצף מפגשים מגוונים, דוגמה אישית ומעורבות חברתית.

איך?
באמצעות מפגשים בין מתנדבות ומתנדבים מעולמות תוכן וחברה שונים אנו מאפשרים לתלמידות ולתלמידים מרחב אפשרויות, תמונת עתיד רחבה וסל מיומנויות שכל כך נדרש היום ולא ניתן במלואו במסגרת הפורמלית של בתי הספר.

ערכים מובילים: השראה, תשוקה, קהילתיות.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page