top of page
cover photo to header

קונים מהעורף

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

להתארגן בקבוצות רכישה קטנות (שכנים, עובדים, כתה וכו׳) ולרכוש מעסקים קטנים ופרטיים קניות גדולות ומרוכזות ולאפשר לכמה שיותר משפחות להתפרנס בכבוד בימים הטרופים הללו.

נמצאים בשלב א- גיוס עסקים ועצמאיים לכדי העלאת מוצרים לאתר

עזרו לנו וספרו לעוד עצמאים

ממלאים טופס ליצירת קשר באתר עצמו. יש גם מספר וואטסאפ

בקשה כלשהי מהציבור?

עזרו לנו וספרו לעוד עצמאים

פרטי קשר

544430315

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page