top of page
cover photo to header

קורס הכנה ללידה למפונות

אינה בלומים מיילדת

פרטים נוספים

מיילדת עם ניסיון של עשרים שנה, תכין אותך לקראת הלידה.
נדבר אל חששות, נוריד מפלס החרדה, נאסוף ארגז כלים להתמודדות עם כאבים ונתכונן לחווה הכי מעצימה.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

508946563

אינה בלומין

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

קורס,הכנה ללידה למפונים
bottom of page