top of page
cover photo to header

קטיף למען משפחות נזקקות וחיילים

לקט ישראל

פרטים נוספים

הארגון עוסק בקטיף עודפי תוצרת חקלאית ואיסוף ארוחות מבושלות, מיונם וחלוקתם לנתמכים ברחבי הארץ.

כמו כן, מתקיימת בקרה על איכות המזון המוצל תוך ווידוא שהינו בעל ערך תזונתי גבוה, וכי הוא נשמר בתנאים מיטביים.

עקב המלחמה במדינה, יש צורך במתנדבים לסיוע בקטיף באזור צפון, מרכז ודרום הארץ למען משפחות נזקקות וחיילים.

שימו לב, לא קיימת באזור מיגונית או אזור מוגן, האחריות על הבטחון האישי מוטלת על המתנדב.

מתאים גם לקבוצות
גיל 22 ומעלה
התנדבות חד פעמית

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page