top of page
cover photo to header

קידום איכות החיים בישראל

?המועצה לישראל יפה (ע"ר)

פרטים נוספים

קידום איכות החיים בישראל באמצעות שמירה על כל מרכיבי סביבת-החיים ובמיוחד בהיבטים של טיפוח ערכי הנוף והאסתטיקה הסביבתית, בדגש על חזות הסביבה העירונית.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

036423111

סניף ראשי

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page