top of page
cover photo to header

קירוב לבבות בין בני האדם לבעלי חיים שניצלו מתעשיות המזון

?חוות החופש בע"מ (חל"צ)

פרטים נוספים

חוות החופש, הממוקמת במושב עולש שבעמק חפר ונוסדה ב-2016, הוקמה במטרה לשמש כמרכז חוויתי לימודי לקירוב לבבות בין בני האדם לבעלי חיים שניצלו מתעשיות המזון.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

098987533

תא קולי להשארת הודעות

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page