top of page
cover photo to header

קליניקה קהילתית

אוניברסיטת בן גוריון

פרטים נוספים

קליניקה טיפולית ללא מטרות רווח לתושבי באר-שבע והסביבה.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

0502125418

טלפון (1)

086477002

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

אתר
bottom of page