top of page
cover photo to header

קריאה לעולם לעמוד לצידנו

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

הי לכולם!
יצאנו עם פרויקט מאוד מרגש הקורא לעולם להיעמד לצידנו ולעשות הכל כדי להחזיר את הילדים החטופים.
אנא שתפו בכל דרך אפשרית שיגיע לכמה שיותר אנשים ????

[מפורסם באתר Iron Swrods כשיתוף פעולה עם משרד החוץ]

בקשה כלשהי מהציבור?

הפצה, שיווק

bottom of page