top of page
cover photo to header

קריאה לתרומה לאור המצב

?העמותה לקידום החינוך בתל אביב- יפו (ע"ר)

פרטים נוספים

ליצור מציאות חדשה עבור אלפי ילדים מיפו, דרום תל אביב ובת ים.

ילדי העמותה באים ממשפחות במצוקה, בשכונות מוכות עוני, אשר אינן מסוגלות לספק להם את צרכיהם הגופניים, הרגשיים והלימודיים של הילדים.

חלק מהילדים אף סובל לעתים קרובות מסוג כלשהו של הזנחה או התעללות.

בקשה כלשהי מהציבור?

תרומות

פרטי קשר

036832626

טלפון העמותה

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page