top of page
cover photo to header

קריאת פרקי תהילים

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

קישור לעמוד בו ניתן להשתבץ לקריאת פרקי תהלים, למען הפצועים, השבויים ולהצלחת עם ישראל

בקשה כלשהי מהציבור?

-

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page