top of page
cover photo to header

קריאת פרקי תהלים להחזרת השבויים, לרפואת הפצועים, להצלחת כוחות הביטחון

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

מוזמנים להשתבץ לקריאת פרקי תהלים להחזרת השבויים, לרפואת הפצועים, להצלחת כוחות הביטחון.

בקשה כלשהי מהציבור?

-

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page