top of page
cover photo to header

קרן לסיוע ושיקום כלכלי למשפחות שנפגעו מהמלחמה

?פעמונים אירגון חסד (ע"ר)

פרטים נוספים

ארגון פעמונים הוא ארגון חברתי ללא כוונות רווח.

הארגון שואף למציאות שבה משקי בית בישראל מנהלים חיים כלכליים מאוזנים ואחראיים בדרך ישרה – מציאות שתסייע בבניית חוסן כלכלי-חברתי. פעמונים מדריך ומעניק ליווי פיננסי לכל המעוניין ומספק ידע, כלים ומיומנויות להתנהלות כלכלית נבונה.

הארגון נותן מענה בפריסה ארצית לקהלי יעד שונים ומפעיל סל שירותים ותוכניות מגוון, המוצעים לכלל הציבור.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

039127100

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page