top of page
cover photo to header

קרן מענקים ליוזמות חברתיות במצב חירום

מכון שחרית ו-Fund for New Leadership

פרטים נוספים

מדובר במענק חד פעמי, המיועד לטובת תמיכה ביוזמות ופעולות הנותנות מענה מיידי לצורך חיוני לשיקומה של החברה הישראלית, על שלל הקהילות הקיימות בה. הקרן הוקמה על שמו של משה אוחיון ז"ל, שנרצח יחד עם בנו במתקפה באופקים בתחילת המלחמה.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page