top of page
cover photo to header

רופאות ורופאים למען המפונים

הסתדרות הרופאים והרופאות ולמען הרפואה

פרטים נוספים

להלן רשימת רופאות, רופאים ומרפאות המציעים טיפול רפואי למפונים.
החלוקה היא על פי תחומי טיפול ואזורים בארץ.

אנו מודים מקרב לב לרופאות ולרופאים שלנו שפותחים את ליבם לסיוע סביב השעון למאמץ המלחמתי ולמפונים.

פרטי הרופאות והרופאים ותחומי ההתמחות שלהם נמסרות על ידי הרופאות והרופאים בעצמם.
ההסתדרות הרפואית אינה בודקת את אמיתות הנתונים, ואינה אחראית לטיב הטיפול.

אם גם אתם, רופאות ורופאים, המעוניינים להתנדב לטובת המפונים, אנא מלאו או ערכו את פרטיכם כאן

לשאלות ופרטים נוספים ניתן ליצור קשר

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page