top of page
cover photo to header

רופאים מלווים בזמן האשפוז ואחרי

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

אנחנו קהילה של רופאים שמטרתנו היא ללוות משפחות ופצועים במהלך האשפוז ואחריו על כל דבר שהוא, לבאר מידע רפואי, להרגיע, לתת יעוץ נוסף ועוד - רק תנסו אותנו.

בקשה כלשהי מהציבור?

-

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page