top of page
cover photo to header

ריכוז עדכונים משפטיים ועסקיים בתקופת חרבות ברזל

גולדפרב גרוס זליגמן

פרטים נוספים

משרד עו״ד הגדול בישראל מנסח ומפיץ מתחילת המלחמה שלל עדכונים בנושאים משפטיים ועסקיים החשובים להתנהלות חברות בתקופה זו.

על מנת להפיץ את המידע לקהל רחב יותר, מעבר לקהל הלקוחות של המשרד הנמען לדיוורים הקים צוות המשרד אתר יעודי ובו ריכוז כל המידע המשפטי מחולק לנושאים.

האתר מתעדכן כל הזמן, ומכיל מלבד עדכונים משפטיים קישורים לגופים חיצוניים רלוונטים .

כמו כן, ניתן להגיש דרכו פניה לסיוע משפטי פרו בונו (ללא תשלום) לפרטיים ועסקים נפגעי הטרור בדרום שידם אינה משגת.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page