top of page
cover photo to header

שיטור קהילתי

מתמי"ד

פרטים נוספים

"מתמי"ד" עובד במסגרת המרכז המשולב.

כוח המתמיד מורכב ממתנדבים הפועלים במסגרת מג"ב.

כיום ישנם כ-120 מתנדבים מיישובי המועצה.

אמצעי היחידה הם 2 ג'יפים מזוודים לפעילות מבצעית. מפעיל המתנדבים אחראי על גיוס, הפעלה ושימור המתנדבים במועצה.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

0506273634

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page