top of page
cover photo to header

שינוע מזון ממרכז היום לבתיהם של הקשישים

העמותה למען הקשיש

פרטים נוספים

דרושים מתנדבים לשינוע מזון ממרכז היום לבתיהם של הקשישים.

מתאים גם לקבוצות
גיל 18 ומעלה
התנדבות חד פעמית או לטווח ארוך

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page