top of page
cover photo to header

שירותי הסעות לבסיסים עבור חיילים ומגוייסי מילוא

חברת סמלת

פרטים נוספים

יחד ננצח: סמלת מציעה שירותי הסעות לבסיסים עבור חיילים ומגוייסי מילואים.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

*8181

טלפון

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page