top of page
cover photo to header

שירותי טיפול נפשי, התערבויות חוסן וחירום, הרצאות וכלים להתמודדות

מרכז אלה

פרטים נוספים

שירותי טיפול נפשי, התערבויות חוסן וחירום, הרצאות וכלים להתמודדות עבור צוותים האמונים על טיפול באזרחים (למשל- צוותי משרד הבריאות, רשות המיסים, רכבת ישראל ועוד) והנדרשים לתפקד ולתת שירות לאזרחים תחת מלחמה.

בנוסף, העמותה מציעה בימים אלו גם 5 מפגשי טיפול נפשי (פרטני, זוגי או משפחתי) ללא עלות עבור נפגעי המלחמה והמתבצע בקליניקה או בבתי המטופלים.

עובדים עם משרד הביטחון

העמותה מורכבת מעובדים בשכר (לא מדובר במתנדבים)

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

036910921

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page