top of page
cover photo to header

שמיר אופטיקה

Shamir Optica

פרטים נוספים

קבוצת שמיר אופטיקה מציעה לכל חייל או איש כוחות הביטחון שמרכיב משקפיים וזקוק לזוג משקפיים חדשים, לפנות אליה.

לפניות בווטסאפ: 050-2245655

בקשה כלשהי מהציבור?

-

פרטי קשר

502245655

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page