top of page
cover photo to header

תהילים יחד

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

עם ישראל בארץ ובעולם עוצר הכל פעמיים ביום *13:30, 19:30* ומתפלל לשלום החיילים, הפצועים והחטופים והשבתם הביתה במהרה.

*הפיצו ככל יכולתכם*
https://tehilim.carmel6000.com/

בקשה כלשהי מהציבור?

עזרו לנו להפיץ??

פרטי קשר

0502755600

אורלי ליפשיץ

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page