top of page
cover photo to header

תובנות בחינוך במרכזי למידה

תובנות בחינוך

פרטים נוספים

עשרות מתנדבים ומתנדבות של החברות השותפות של העמותה מגיעות למרכזי למידה של תלמידי הדרום המפונים ומעבירים שיעורים בנושאים שונים על מנת לאפשר להם הרגשה של שגרה

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

508834916

ורד

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page