top of page
cover photo to header

תורמים לצה"ל לנצח

?אם תרצו - ציונות להיות או לחדול (ע"ר)

פרטים נוספים

יעד לתרומות - 800,000 ש"ח תורמים דרך האתר

בקשה כלשהי מהציבור?

תרומת כסף לצה"ל

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page