top of page
cover photo to header

תחנה פסיכואנליטית לנוער סיוע נפשי

תפס״ן

פרטים נוספים

תפס״ן- תחנה פסיכואנליטית לנוער סיוע נפשי מיידי לבני נוער, הורים וצוותי חינוך וטיפול.

ניתן להתקשר לקבלת עזרה נפשית טלפונית, בזום או בפגישה.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

?0585797888

טלפון

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page