top of page
cover photo to header

תחנת רענון לאנשי המילואים

חאן ספינת המדבר וצוות מכון ריפמן

פרטים נוספים

האחים הבדואים - חאן ספינת המדבר וצוות מכון ריפמן: נפתחה תחנת רענון לאנשי המילואים. מוזמנים להיכנס, להתרענן לפני ואחרי שאתם שומרים עלינו.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

523900020

ענבל

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page