top of page
cover photo to header

תמיכה באלמנות ויתומים

?קופת העיר שע"י ועדת הצדקה (ע"ר)

פרטים נוספים

קופת העיר מיומנת בהושטת יד בשעת מצוקה , יודעת להגיע לאנשים הזקוקים לסיוע כלכלי ולהתאים את סוג העזרה לכל מצב ומצב.

לכן, פתחה קופת העיר קרן מיוחדת ודחופה לסיוע לתושבי הדרום המתמודדים שעה שעה עם איום ממשי לחייהם כשחלקם קוברים את מתיהם ,מטפלים בפצועיהם, ובטראומות הילדים ומבוגרים.

קופת העיר ערנית לכל צורך לסיוע ומתגייסת לעזרה בכל תחום אפשרי.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

1800394747

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page