top of page
cover photo to header

תמיכה בחוסן הלאומי והחברתי של העם היהודי ומדינת ישראל

הקרן לידידות

פרטים נוספים

ארגון פילנתרופי ללא מטרות רווח תומך בחוסן הלאומי והחברתי של העם היהודי ומדינת ישראל

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

026461400

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page