top of page
cover photo to header

תמיכה במורים ובבתי ספר

?תובנות בחינוך (ע"ר)

פרטים נוספים

מיזם חדשני הפועל באמצעות מודל הוליסטי פורץ דרך ומסייע לבתי ספר להפוך למצטיינים בהישגים החינוכיים – חברתיים ולעוגן קהילתי מעורר השראה.
המיזם פועל בשותפות עם צוות בית הספר, הרשות המקומית, משרד החינוך ומתנדבים מהחברה האזרחית.

מדי יום עשרות מתנדבים מחברות שותפות הגיעו למלונות והעניקו לילדים הפוגה מהלחץ ושעות נעימות של למידה חוויתית - שיעורי חשבון, שפה וחינוך.
אנחנו מגיעים למרכזים עם תכנית פדגוגית מובנית וחומרי למידה, וכדי לתת מענים מדויקים לקשיים של הילדים, המתנדבים עוברים הכשרה ייעודית.
בנוסף, בזכות השותפים גייסנו מחשבים ניידים למרכזי הלמידה שהפכו את חווית הלמידה למעניינת ומקורית עוד יותר.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

522311870

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

אתר
bottom of page