top of page
cover photo to header

תמיכה במנכ"לי סטרטאפים בעת משבר

Matoki Strategic Finance Ltd

פרטים נוספים

שיתוף ועצות מתוך נסיוני (גיוסים של מעל 650 מיליון דולר ומעל 7 מילארד דולר של מיזוגים ואקזיטים בארץ ובעולם): התמודדות כספית/עיסקית עם המצב (גיוסי כספים, תקציב, התייעלות וכו') למנכ"לי סטרטאפ

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

רן מתוקי

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

https://calendly.com/ran-matoki/30min?month=2024-05
bottom of page