top of page
cover photo to header

תמיכה במשפחות לילדים המתמודדים עם צרכים מיוחדים

?כפר נהר הירדן (ע"ר)

פרטים נוספים

כפר נהר הירדן פתח את שעריו למשפחות לילדים המתמודדים עם צרכים מיוחדים אשר מתגוררות בקו העימות ופונו מבתיהן.

כפר נופש לילדים החולים במחלות כרוניות, מסכנות חיים ועם מוגבלויות.

בקשה כלשהי מהציבור?

תרומה באתר

פרטי קשר

46608988

משרד

טלפון (1)

46608999

חדר מצב

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page