top of page
cover photo to header

תמיכה יוצרת קהילה, הקמת מעגלי תמיכה הדדית עבור חסרי עורף משפחתי

עור"ק

פרטים נוספים

בימי שגרה עור"ק מקימה קהילות לחסרי עורף משפחתי, בעלי נסיבות חיים דומות, במיקום גיאוגרפי קרוב. אנחנו עובדים על שני היבטים של המשענת המשפחתית שאיננה, היבט רגשי חברתי והיבט כלכלי, ובונים כך משענת קהילתית.

לאור הידע שצברנו בשנות פעילותנו, ומתוך הבנת הצורך הבוער כעת, אנו מציעים סדנה בת 8 מפגשים בזום, עבור יחידים ללא משענת משפחתית, בעלי נסיבות חיים דומות, המתגוררים באותה העיר.
הסדנה תכלול תהליך התפתחות אישית, וקבלת כלים להתמודדות טובה יותר עם המציאות המאתגרת.
ליום יום האישי מצטרפת אפשרות הפעולה במסגרת קבוצתית, תוך בניית מרחב קבוצתי תומך, שמנצל את כוחו לשיפור איכות החיים וחוסנם האישי של המשתתפים.
תמיכה קבוצתית כזאת היא לא רק ברמת העזרה והתמיכה הרגשית והחברתית, אלא גם במישורים מעשיים.
הסדנה תכלול חשיבה משותפת כיצד אפשר לסייע אחד לשני בזמן המשבר - החל מביצוע קניות משותפות במטרה לחסוך משאבי זמן וכסף, וכלה בהפגת הבדידות באמצעות קשרים חברתיים.
בשלבים מתקדמים יותר של הסדנה ייתכנו גם מגורים זמניים משותפים במקום כל אחד בדירתו, או סיוע במציאת עבודה.
כל קבוצה מתקדמת לפי הקצב שלה, בהתאם לצרכים ולאפשרויות של חברי הקבוצה, בהנחיית מנחת קבוצות מקצועית.

בקשה כלשהי מהציבור?

נודה על תמיכה בפעילותנו בעת הזו - https://katzr.net/0f980d

פרטי קשר

שירי אמיר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page