top of page
cover photo to header

תמיכה כלכלית בנפגעי נובה

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

שלום תומכים ותומכות יקרים, כאן שבט הנובה.

את הקהילה המיוחדת שלנו, הקמנו מתוך הבנה בסיסית שבידיים הנכונות, מוזיקה יכולה להפוך לכוח החזק ביותר בעולם.

למוזיקה אין דגל שמייצג אותה, אין לה שפה אחת, אין לה גבולות מוגדרים, אין בה נכון או לא נכון ואין בה שחור או לבן...
מה שכן יש בה, הוא הדבר הכל כך מיוחד שגורם לה לחבר בין אנשים, לרוב זרים מוחלטים, והופך אותה לכלי אשר מפיץ אהבת חינם ואור אינסופי מסביב לעולם ובחזרה עוד מראשית הימים.

קהילת הנובה נולדה עבור כל אותם אנשים אשר חולקים את ערכי היסוד המשותפים שלנו:
חופש, אהבה, תנועה, חיבור, אחדות ונתינה.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page