top of page
cover photo to header

תמיכה למגוון רחב של תחומי מחקר

?הקרן הלאומית למדע (ע"ר)

פרטים נוספים

הקרן מספקת תמיכה למגוון רחב של תחומי מחקר וטכנולוגיה, בין מדעים מדויקים ורפואה, מדעי הרוח ורפואה.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

025885400

טלפון העמותה

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page