top of page
cover photo to header

תמיכה רגשית עבור קורבנות אלימות מינית

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל

פרטים נוספים

מרכזי סיוע הפועלים ברמה הפרטנית, ומספקים תמיכה רגשית עבור קורבנות אלימות מינית; וכן ברמה האזורית, בהעלאת מודעות וחיזוק הקשרים עם הקהילות בתוכן הם יושבים.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

1202

לפניות נשים

טלפון (1)

1203

לפניות גברים

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page