top of page
cover photo to header

תמיכה רפואית ונפשית ומענה פסיכולוגי ורפואי לחיילים ולחיילות בצה"ל

ארגון נכי צה"ל

פרטים נוספים

ארגון המתמחה בתמיכה רפואית ונפשית ומספק כלי עזר ומענה פסיכולוגי ורפואי לחיילים ולחיילות בצה"ל שנפגעו במהלך שירותם הצבאי וסובלים מפציעות פיזיות או נפשיות.

הארגון משמש גם כמערכת תמיכה חשובה למשפחות הנפגעים ומסייע לשחרור מחיי השירות בכבוד וברווחה גם לאחר סיומו.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

033735335

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page