top of page
cover photo to header

תנועת החלוץ

תנועת החלוץ

פרטים נוספים

תנועה המפעילה תוכניות לצעירים טרם השירות הצבאי הקימה חמ"ל מיוחד שמטרתו לעזור למשפחות מהדרום והצפון שנאלצו לעזוב את בתיהן.
נכון לעכשיו, רשימת התנועה כוללת כ-500 משפחות המוכנות לארח ברחבי הארץ.

בקשה כלשהי מהציבור?

-

פרטי קשר

507420989

טלפון (1)

732213437

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page