top of page
cover photo to header

תפילה משותפת

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

חשוב שכל עם ישראל יתלכדו גם לתפילה משותפת שתסייע להם בשדה הקרב. כל אחד מוזמן לשבץ את עצמו לקריאת פרק תהלים, לשלום החיילים, החטופים והמשפחות.משתבצים בקובץ

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page