top of page
cover photo to header

תקווה בונה חוסן

הקואליציה הישראלית לטראומה

פרטים נוספים

הקואליציה הישראלית לטראומה מציעה גישה הוליסטית-שיתופית
הכוללת ידע, כלים ומשאבים להיערכות מיטבית לשעת חירום,
לתמיכה מקצועית בצוותי ההתערבות בזמן אמת, להתאוששות
מהירה של היחיד והקהילה ולחיזוק החוסן הלאומי

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page