top of page
cover photo to header

תרומות לחיילים

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

חיילים רבים נקראו למלא את תפקידם ולהגן על המולדת, אך הכמות רבה מכדי לספק לכולם ציוד ואוכל. את המחסור התגייסו כמה אזרחים טובי לב להשלים, והם זקוקים לעזרתכם הכלכלית במימון הציוד והאוכל לחיילי המילואים.

הזדמנות למעשה טוב שיעזור בלחימה הקשה.

בקשה כלשהי מהציבור?

-

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page